MİRAS HUKUKU

  • Mirasın reddi
  • İzaley-i Şüyu(Ortaklığın giderilmesi davası)
  • Elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi davası
  • Vasiyetname hazırlanması ve vasiyetnamenin iptali
  • Veraset ilamı
  • Tenkis (saklı pay) davaları
  • Muris muvazaası nedeniyle iptal davaları
  • Tereke tespiti
  • Miras şirketine mümessil tayini
  • Miras hissesinin devri
  • Miras taksimi ve taksim davası
  • Miras hukuku çerçevesinde her türlü danışma faaliyeti 
 
 
 
×

Whatsapp Mesajlarınızı Bekliyoruz

× Hukuki Yardıma mı İhitiyacınız Var?